Modullära fixturer

Med Halders system för modullära fixturer kan nya fixturer byggas på kort tid. Detta sätt att arbeta passar sig bäst för korta serier och prototypframtagning. Genom att på rätt sätt dokumentera de fixturer man byggt så kan man "spara" fixturer för reservdelstillverkning utan att på detta sätt stjäla en massa utrymme eller binda kapital, man bygger helt enkelt en ny med befintliga delar efter en arkiverad ritning.
 
Dessa system finns både med T-spårs plattor (delning 40- eller 70 mm)  samt med plattor med gängade hål (M12 och M16).
 
 
 

Unika fixturer

Vi kan även konstruera och tillverka era unika fixturer. Vi har en lång erfarenhet av detta och ett antal nöjda kunder runt om i landet. Vi tillverkar såväl manuella fixturer som helautomatiserade avsedda för laddning med robot.
 
Det vi behöver för att tillverka dessa är oftast bara en ritning över detaljen som skall bearbetas samt information över maskinen som skall utföra berbetningen.