Besök hos Ljungby CNC

Kent Spimont från Malmö Maskin och Riccardo Luczi från Corobon Production besökte Ljungby CNC för att ta del av OK-Vises fixtureringssystem.

Kristoffer Järlid (Ljungby CNC) informerar om vad OK-Vise har gett dem, enkelhet vid riggning, ökad kapacitet samt högre produktivitet.

Kent och Riccardo var mycket nöjda med besöket och mottagandet från Ljungby CNC. Besöket var mycket lärorikt och man fick se många fixturmöjligheter med OK-Vise.